Ayetel Kürsi Dinle

Ayetel Kürsi’yi hem dinleyebilir

hem de mealini okuyarak Allah’ın bize vermiş olduğu mesajı

net bir biçimde öğrenebilirsiniz.