Ayetel Kürsi Meali

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.

O daima diridir(hayydır),

bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum) dir.

Kendisine ne uyuklama ne de uyku gelir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’ nundur.

İzni olmadan huzurunda kiö şfeaat edebilir?

O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.

Onlar ise, O’ nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar, bilemezler.

O’ nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri içine alır.

Onların her ikisini de görüp gözetmek O’ na ağırlık gelmez.

O çok Yücedir, çok Büyüktür.